📸 Kansas takes on No. 9/6 Iowa State at Allen Fieldhouse